VI. Építési Termék Rendelet (CPR - Construction Product Regulation) gyakran ismételt kérdések

 2017 Július 1-től a kábelgyártóknak kötelezően teszteknek kell alávetni, és minősíttetni kell az erőátviteli, vezérlő és kommunikációs kábeleket. A tesztekben vizsgálni kell a termékek tűzzel szembeni viselkedését az új harmonizált szabvány EN 50575 alapján, és különböző osztályokba kell sorolni, melyekről teljesítménynyilatkozatot (DoP – Declaration of Performance) kell kiállítani.

Az alábbiakban összeszedtük a leggyakrabban felmerülő kérdéseket ezzel kapcsolatban:

Mit jelent a CPR rövidítés?

CPR = Construction Product Regulation (EU 305/2011), magyarul Építési Termék Rendelet.

Mit nevezünk építési terméknek?

Építési terméknek nevezünk minden olyan terméket, amelyek építési munkákhoz vagy azok részeihez rögzítetten beépítésre kerülnek, és amelyek teljesítménye hatással van az építési munkák alábbi alapvető követelményeire:

- Mechanikai szilárdság és stabilitás
- Tűzvédelem (tűzbiztonság)
- Higiénia, egészség- és környezetvédelem
- Biztonság és használhatóság
- Zajszigetelés
- Energiatakarékosság és hővisszatartás
- A természeti erőforrások fenntartható használata

A kábeltermékek teljesítménye ezen alapvető követelmények közül a „tűzvédelemre” van hatással.

Mikor lépett életbe a CPR rendelet?

Az építési termékekről szóló rendelet 2017. július 1-én lépett hatályba. Ez után a dátum után a gyártók az Európai Unió területén nem értékesíthetnek építési munkákhoz „rögzített elhelyezésre” kábeleket CE jelölés és teljesítmény nyilatkozat (DoP) nélkül.

A tűzálló kábelek jelenleg még kivételt képeznek, mivel a szükséges szabványok még nem állnak rendelkezésre, tehát a tűzálló kábelekre a CPR nem vonatkozik.

Milyen típusú kábelekre vonatkozik a CPR?

Az építési termékekről szóló rendelet vonatkozik minden egyes „rögzített elhelyezéssel” beépített erőátviteli-, vezérlő- és adatkábelre. A „rögzített elhelyezés” kiterjed minden egyes fenti kábeltípusra, legyen szó falba süllyesztett telepítésről, vagy felülethez rögzített telepítésről.

Mely kábelekre nem vonatkozik a CPR?

Az épületekben nem „rögzített elhelyezésű”, azaz a nem állandó használatra szánt kábelek általában mentesülnek a CPR követelményei alól, úgy mint pl.:

- Patch kábelek
- A gépekről szóló irányelv (2006/42/EC) alá eső kábelrendszerek (pl. liftkábelek)
- Nem építési munkákhoz szánt kábelek (pl. kültéri kábelek)
- Flexibilis kábelek berendezésekhez, lámpákhoz vagy gépekhez
- A fogyasztókhoz csatlakozón keresztül vezető kábelek
- Biztonsági kábelek szigetelés integritással és/vagy funkciómegtartással (tűzálló kábelek)

A „biztonsági kábelek” jelenleg mentesülnek a CPR követelményei alól.

Az EN 50575 szabvány szerint "Az elektromos áramellátás, a kommunikáció, valamint a tűzérzékelés és riasztás az épületekben és egyéb mélyépítési munkákban való felhasználásra szánt kábeleket, ahol alapvető fontosságú a biztonsági berendezések áramellátásának és / vagy jelellátásának folytonossága, pl. a riasztás, az útirányítás és a tűzoltó berendezések, nem tartoznak e szabvány hatálya alá. "

A tűzálló kábelek megfelelő szabványainak kidolgozása folyamatban van.

Hogyan történik a CPR vizsgálat?

Az Európai Bizottság jóváhagyott számos európai tesztlaboratóriumot, mint bejelentett szervet, amelyeknek jogosítványuk van a kábelek tűzzel szembeni viselkedésének vizsgálatára, és a tűzzel szembeni teljesítményüket értékelje.

Az „építési termék” alá tartozó kábelek termékjellemzőit egy ilyen bejelentett szervnek kell meghatároznia és megerősítenie. Így a bejelentett szerveknek a gyártók termelési létesítményeit, valamint a gyártási folyamatait is folyamatos ellenőrizniük kell.

A termékértékelést és a gyártásellenőrzést követően a bejelentett szerv felhatalmazza a gyártót, hogy termékeit CE jelöléssel láthassa el, valamint kiállíthassa a teljesítménynyilatkozatokat (DoP).

Milyen tűzvédelmi osztályok szerepelnek a CPR szerinti szabványokban?

Az EN 50575 szerint az építési termékekre eddig ismert tűzvédelmi osztályok (pl. Németországban A1, A2, B1, B2 és B3) hét új osztályra cserélődnek a kábeltermékek esetében. A következő kritériumokat kell értékelni, amikor az EN 50575 szabványnak megfelelő vizsgálatokat végzik:

- Az égés közbeni hőtermelés
- Hőkioldás
- Függőleges lángterjedés
- Füstképződés
- Lángoló műanyag cseppek/részecskék, amelyek hozzájárulhatnak a tűz terjedéséhez
- Savképződés

A teszt eredményeit a következő osztályokhoz kell rendelni:

Aca Nem tűzveszélyes, nincs tűzveszély; mint az ásványi szigetelésű kábelek
B1ca Alacsony gyúlékonyság, nagyon korlátozott mértékben járul hozzá a tűz terjedéséhez
B2ca Nagyon korlátozott vagy korlátozott mértékben járul hozzá a tűz terjedéséhez, nem vezetik tovább a tüzet, korlátozott tűzfejlesztés és hőtermelés
Cca Nagyon korlátozott vagy korlátozott mértékben járul hozzá a tűz terjedéséhez, nem vezetik tovább a tüzet, korlátozott tűzfejlesztés és hőtermelés
Dca Elfogadható mértékben járul hozzá a tűz terjedéséhezmérsékelt tűzfejlesztés és hőtermelés
Eca Normális mértékben tűzveszélyes, elfogadhatóan viselkednek tűz esetén, lángálló karakterisztikájúak, amikor kísérleti lángnak vannak kitéve
Fca Könnyen gyúlékony, ez a kábel meggyulladhat, ha kis lángnak van kitéve

 

Milyen további követelmények és osztályok vannak?

A B1ca - Dca osztályokhoz további besorolást kell meghatározni.

A tűz kritikus paramétereit azonosítják, úgy mint füstképződés, lángoló műanyag cseppek és részecskék és az égési gázok savassága.

További osztályok füstképződés szempontjából

s1 enyhe mértékű füstképződés
s2 mérsékelt mértékű füstképződés
s3 súlyos, jelentős mértékű füstképződés

További osztályok a lángoló műanyag cseppek és részecskék szempontjából

d0 nem képződik lángoló csepp
d1 rövid életű lángoló csepp képződik
d2 tartós lángoló csepp képződik

További osztályok az égési gázok savasságának szempontjából

a1 enyhén korrozív füstgázok
a2 mérsékelten korrozív füstgázok
a3 súlyos, jelentős korrozív füstgázok

Mi az egyes új osztályok (Euroclass) ajánlott alkalmazása?

Az építési termékekről szóló rendelet (CPR) szabályozza az építési termékek forgalomba hozatalát, tehát nem a használatukat az építési munkákban. Az építési termékek kiválasztása és felhasználása az európai tagállamok felelőssége, így országonként változik, hogy egy-egy felhasználási területen milyen tűzvédelmi osztályú kábelt kell beépíteni.

A szerelőknek és a szaktanácsadóknak ellenőrizniük szükséges és be kell tartaniuk a vonatkozó helyi előírásokat.

Számos országban még mindig nincsenek kötelező előírások az épületekben lévő tűzvédelmi osztályok használatára 2017. július 1. óta. Ha nincsenek kötelező jogi előírások, általában a CPR szakszervezetek ajánlásai vannak az adott országokban történő alkalmazásra.

Hol találhatom meg a vásárolt kábel teljesítménynyilatkozatát?

A Partner Cable Zrt-től vásárolt azon kábelek teljesítménynyilatkozata, amelyekre vonatkozik az építési termékekről szóló rendelet, letölthető weboldalunkról a http://www.partnercable.hu/hu/search címen, vagy kapcsolati elérhetőségeinken kollégáinktól is kérhetik. A letöltéshez szükséges DoP azonosítót a szállítólevélen vagy a számlán a tételeknél feltüntetjük.

A 2017. július 1. előtt vásárolt, CPR osztályozás nélküli kábelek beépíthetőek?

Ezek a kábelek még mindig felhasználhatóak és beépíthetőek, feltéve, hogy nincsenek nemzeti előírások a minősített kábelek használatára.

Ha a felhasználással kapcsolatban már léteznek nemzeti követelmények, a CPR besorolás nélküli kábelek használatának lehetőségét tisztázni kell az illetékes hatóságokkal.

A 2017. július 1. előtt vásárolt, CPR osztályozás nélküli kábelek értékesíthetőek?

Azok a kábelek, amelyekre vonatkozik az építési termékekről szóló rendelet, 2017. július 1. előtt vásárolták őket, de rendelkeznek CE jelöléssel a kisfeszültségről szóló irányelv alapján (LVD), továbbra is határozatlan időre értékesíthetőek az európai piacon.
 

 

Szolgáltatások

Kiszállítást biztosítunk minden partnerünk részére, melynek díjazásáról érdeklődjön értékesítő kollégáinknál.

 

Kollégáink több éves szakmai háttérrel segítenek Önnek a megfelelő kábel kiválasztásában.

 

Telekommunikációs, kábelTV, informatikai és optikai hálózatok tervezése, kivitelezése, karbantartása.

 

Bővebben >>